|   | 
 |  چهارشنبه 26 مهر 1396  |  13:44

ردیف عنوان رشته تحصیلی عنوان گروه آموزشی دانشکده
 1   کاردانی پیوسته مکانیک خودرو   مکانیک   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
 2   مهندسی مکانیک   مکانیک   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
 3   مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی   مکانیک   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
 4   کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی   مکانیک   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
 5   کاردانی ناپیوسته حسابداری   حسابداری   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
 6   کاردانی پیوسته علمی کاربردی حسابداری   حسابداری   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
 7   کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری   حسابداری   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
 8   کاردانی پیوسته الکتروتکنیک - برق صنعتی   برق   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
 9   کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت   برق   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
 10   کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل-ابزار دقیق   برق   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
 11   مهندسی برق   برق   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
 12   کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران-عمران   عمران   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
 13   مهندسی عمران   عمران   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
 14   کاردانی پیوسته کامپیوتر-نرم افزار   کامپیوتر   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
 15   کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر   کامپیوتر   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
 16   کارشناسی حقوق   حقوق   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
 17   کارشناسی ارشد حقوق خصوصی   حقوق   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
 18   کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری   معماری   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
 19   کارشناسی ناپیوسنه علمی کاربردی معماری   معماری   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
 20   مهندسی معماری   معماری   دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 
1 2


دانشجویان فاقد دفترچه بیمه جهت اخذ دفترچه بیمه سلامت با کپی شناسنامه و کارت ملی تا 29/04/93 به صندوق رفاه دانشگاه مراجعه نمایند.