|   | 
 |  شنبه 6 خرداد 1396  |  9:18
 
 
تسهیلات وام بلند مدت صندوق رفاه (شنبه 5 بهمن 1392 )
دوشنبه 12 اسفند 1392  18:49

تعداد بازديد از اين خبر : 1372


دانشجویان فاقد دفترچه بیمه جهت اخذ دفترچه بیمه سلامت با کپی شناسنامه و کارت ملی تا 29/04/93 به صندوق رفاه دانشگاه مراجعه نمایند.